Kontakt

Komendant Hufca
podharcmistrz Szymon Ruczka
✉ [email protected]

Skarbnik Hufca
podharcmistrz Grzegorz Kosakowski
✉  [email protected]

Adres Hufca

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Opolska ZHP
Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle
im. Władysława Planetorza

ul. Kozielska 2 (MZK)
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Dane do faktury

Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Armii Krajowej 10/12
45-071 Opole
NIP 754-00-21-073

Rachunki bankowe

Konta bankowe Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle są prowadzone w banku BNP Paribas Bank Polska S.A.:

SKŁADKI INSTRUKTORSKIE (PSC)
Tytuł przelewu:
PSC – kwartał(y) rok – imię i nazwisko
Numer konta: 06 1750 0012 0000 0000 3878 3408

SKŁADKI ZADANIOWE NA WYDARZENIA KIEROWANE DLA KADRY (DSCZ)
Tytuł przelewu: DSCZ – nazwa wydarzenia – imię i nazwisko
Numer konta: 73 1600 1462 1083 8571 5000 0020

DAROWIZNY WPŁACANE NA RZECZ HUFCA
Tytuł przelewu: Darowizna na działalność statutową hufca
Numer konta:04 1600 1462 1083 8571 5000 0001

Numery konto poszczególnych jednostek są dostępne w zakładce Jednostki.

Hufiec w Internecie

Strona WWW       Facebook

Osoba odpowiedzialna za treści merytoryczne na stronie
pwd. Miłosz Olechwir – Zespół Promocji i Informacji Hufca
[email protected]