Zespół Promocji i Informacji

Szef zespołu
👤 pwd. Krzysztof Antonik HO
✉ promocja@kedzierzynkozle.zhp.pl
– grafik,
– administrator strony WWW hufca.

Członkowie zespołu
» sam. Natalia Kapica
– redaktorka treści w serwisie społecznościowym Facebook.
» dh Miłosz Olechwir
– fotograf,
– administrator konta hufca w serwisie Instagram,
– montażysta filmów.

Zespół promocji i informacji hufca powstał w październiku 2019r. z inicjatywy zaangażowanych instruktorów i harcerzy zajmujących się kreowaniem wizerunku hufca, aby był spójny, jasny i czytelny dla odbiorców spoza organizacji. Praca zespołu skupia się również na wspieraniu i promowaniu działań programowych i kształceniowych organizowanych w hufcu, uświadamianie hufcowej kadrze kierunków promocji ZHP oraz usprawnianie przepływu informacji między jednostkami. Zespół ma pod swoją opieką stronę internetową hufca, oficjalny fanpage hufca na portalu Facebook, a także odpowiedzialny jest za wszelkie kontakty z lokalnymi mediami. Spotkania zespołu odbywają się według planu pracy co kwartał.