Zespół Promocji i Informacji

Promocja to nieodłączny element działania każdej organizacji. W ZHP równiej chcemy promować postawy harcerskie oraz zachowania zgodne z Prawem i Obietnicą Zucha, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Działalność w zespole jest również elementem poszukiwania swojego miejsca w społeczeństwie, ponieważ każdy z nas może dbać i kreować wizerunek całego Związku pełniąc przy tym służbę na tym konkretnym polu. Promocja w hufcu, to nie tylko strona internetowa i media, to także działanie “do wewnątrz”, a więc promowanie i informowanie instruktorów i kadry hufca.

Szef zespołu
👤 pwd. Krzysztof Antonik HO
✉ promocja@kedzierzynkozle.zhp.pl
– grafik,
– administrator strony WWW hufca.

Członkowie zespołu
» sam. Natalia Kapica
✉ natalia.kapica@zhp.net.pl
– redaktorka treści w serwisie społecznościowym Facebook,
– administrowanie wydarzeniami hufcowymi.
» dh Miłosz Olechwir
✉ milosz.olechwir@zhp.net.pl
☎ +48 798 228 021
– fotograf,
– administrator konta hufca w serwisie Instagram,
– montażysta filmów.

W konkretnych sprawach prosimy o kontakt bezpośrednio z poszczególnymi członkami Zespołu.

Zespół promocji i informacji hufca powstał w październiku 2019r. z inicjatywy zaangażowanych instruktorów i harcerzy zajmujących się kreowaniem wizerunku hufca, aby był spójny, jasny i czytelny dla odbiorców spoza organizacji. Praca zespołu skupia się również na wspieraniu i promowaniu działań programowych i kształceniowych organizowanych w hufcu, uświadamianie hufcowej kadrze kierunków promocji ZHP oraz usprawnianie przepływu informacji między jednostkami. Zespół ma pod swoją opieką stronę internetową hufca, oficjalny fanpage hufca na portalu Facebook, a także odpowiedzialny jest za wszelkie kontakty z lokalnymi mediami. Spotkania zespołu odbywają się według planu pracy co kwartał.