Zespół Promocji i Informacji

Promocja to nieodłączny element działania każdej organizacji. W ZHP równiej chcemy promować postawy harcerskie oraz zachowania zgodne z Prawem i Obietnicą Zucha, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim. Działalność w zespole jest również elementem poszukiwania swojego miejsca w społeczeństwie, ponieważ każdy z nas może dbać i kreować wizerunek całego Związku pełniąc przy tym służbę na tym konkretnym polu. Promocja w hufcu, to nie tylko strona internetowa i media, to także działanie „do wewnątrz”, a więc promowanie i informowanie instruktorów i kadry hufca.

Szef zespołu
pwd. Miłosz Olechwir
[email protected]

Członkowie zespołu
» HO Julia Trzcińska
[email protected]

» pion. Milena Dubielak
[email protected]

» dh Filip Sochaj
[email protected]


Zespół promocji i informacji hufca powstał w październiku 2019r. z inicjatywy zaangażowanych instruktorów i harcerzy zajmujących się kreowaniem wizerunku hufca, aby był spójny, jasny i czytelny dla odbiorców spoza organizacji. Praca zespołu skupia się również na wspieraniu i promowaniu działań programowych i kształceniowych organizowanych w hufcu, uświadamianie hufcowej kadrze kierunków promocji ZHP oraz usprawnianie przepływu informacji między jednostkami. Zespół ma pod swoją opieką stronę internetową hufca, oficjalny fanpage hufca na portalu Facebook, a także odpowiedzialny jest za wszelkie kontakty z lokalnymi mediami. Spotkania zespołu odbywają się według planu pracy co kwartał.

Wiadomości

  • NOWA KOMENDA HUFCA!

  • Festyn z okazji Dnia Dziecka

Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Opolska ZHP
Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle
im. Władysława Planetorza
ul. Kozielska 2 (MZK)
47-224 Kędzierzyn-Koźle