Zespół Wsparcia Metodycznego

Szef ZWM
hm. Monika Gąsior
[email protected]

Członkowie zespołu:
hm. Jolanta Kosakowska – wsparcie drużyn H, HS
pwd. Weronika Zięcina – wsparcie drużyn H