Zespół Wsparcia Metodycznego

Szef ZWM
👤 phm. Monika Gąsior
✉ monika.gasior@zhp.net.pl

Członkowie zespołu:
👤 hm. Jolanta Kosakowska – wsparcie drużyn H, HS
👤 phm. Patryk Wewior – wsparcie drużyn HS, W
👤 pwd. Krzysztof Antonik – wsparcie gromad zuchowych