Zespół Wsparcia Metodycznego

Skład Zespołu

Szef ZWM
hm. Monika Gąsior
✉ monika.gasior@zhp.pl

Członkowie zespołu:
hm. Jolanta Kosakowska – wsparcie drużyn H, HS
pwd. Weronika Zięcina – wsparcie drużyn H