Zespół medialny

Szef zespołu
👤 phm. Patryk Wewior
✉ promocja@kedzierzynkozle.zhp.pl
– kontakt z mediami i partnerami
– korekta redakcyjna i graficzna
– wsparcie techniczne (ewidencja, @zhp.net.pl)

Członkowie zespołu
» pwd. Krzysztof Antonik
– obsługa fanpage’a Hufca
– pisanie notek prasowych i relacji
– fotograf
» wyw. Michał Smaluch
– administrator strony internetowej hufca
– wsparcie informatyczne
– grafika

Zespół medialny hufca powstał we wrześniu 2015 r. z inicjatywy zaangażowanych instruktorów i harcerzy zajmujących się kreowaniem wizerunku hufca, aby był spójny, jasny i czytelny dla odbiorców spoza organizacji. Praca zespołu skupia się również na wspieraniu i promowaniu działań programowych i kształceniowych organizowanych w hufcu, uświadamianie hufcowej kadrze kierunków promocji ZHP oraz usprawnianie przepływu informacji między jednostkami. Zespół ma pod swoją opieką stronę internetową hufca, oficjalny fanpage hufca na portalu Facebook, a także odpowiedzialny jest za wszelkie kontakty z lokalnymi mediami. Spotkania zespołu odbywają się według planu pracy co kwartał.