Uchwały Komendy Hufca

Uchwała nr 1/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego
Uchwała nr 2/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania 32 DHS “Ventum”
Uchwała nr 3/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania 232 DW “Grań”
Uchwała nr 4/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania III Szczepu “Perfugium”
Uchwała nr 5/2019 z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie zmian w organizacji pracy Komendy Hufca

Uchwała nr 1/2018 z dnia 6 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia budżetu hufca na rok 2018
Uchwała nr 2/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia trybu organizacji form HALiZ w Hufcu ZHP Kędzierzyn-Koźle
Uchwała nr 3/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania udziału w kursie podharcmistrzowskim „Ręka Metody”
Uchwała nr 4/2018 z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie dofinansowania udziału w kursach metodycznych i przewodnikowskich
Uchwała nr 5/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kształcenia hufca na rok harcerski 2018/2019
Uchwała nr 6/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu hufca na rok 2019

Uchwała nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu hufca na rok 2017
Uchwała nr 2/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka komendy hufca
Uchwała nr 3/2017 z dnia 1 maja 2017 r. w sprawie odpłatności za obozy organizowane w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2017
Uchwała nr 4/2017 z dnia 3 września 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu komendy hufca
Uchwała nr 5/2017 z dnia 7 października 2017 r. w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca
Uchwała nr 6/2017 z dnia 7 października 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Hufca na rok harcerski 2017/2018 + załącznik
Uchwała nr 7/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków + załącznik
Uchwała nr 8/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zgłaszania wyjazdów jednostek Hufca
Uchwała nr 9/2017 z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komendy Hufca
Uchwała nr 10/2017 z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca

Uchwała nr 1/2016 z dnia 2 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia terminarza wydatkowania środków pieniężnych przez jednostki hufca + załącznik
Uchwała nr 2/2016 z dnia 2 stycznia 2016 r. w sprawie zwrotu kosztów administracyjnych związanych z obsługą akcji zarobkowych i zbiórek publicznych ponoszonych przez komendę hufca
Uchwała nr 3/2016 z dnia 2 stycznia 2016 r. w sprawie ubiegania się o nadanie Krzyża za Zasługi ZHP w stopniu srebrnym hm. Józefowi Pajorowi
[Archiwalny] Uchwała nr 4/2016 z dnia 2 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków
Uchwała nr 5/2016 z dnia 2 stycznia 2016 r. w sprawie 50% dofinansowania odpłatności szkolenia Lider+ pwd. Patrykowi Wewiorowi
Uchwała nr 6/2016 z dnia 2 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu operacyjnego hufca na rok 2016 + załącznik
Uchwała nr 7/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu na warsztaty Sytuacje intymne w pracy wychowawczej
Uchwała nr 8/2016 z dnia 22 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka komendy hufca
Uchwała nr 9/2016 z dnia 22 maja 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu komendy hufca + załącznik
Uchwała nr 10/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy + załącznik

Uchwały Zarządu Tymczasowego Hufca Kędzierzyn-Koźle
Uchwała nr 1/V/2015/Z z dnia 20.05.2015 roku w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego
Uchwała nr 2/VI/2015/Z z dnia 12.06.2015 roku w sprawie zmiany terminu Zjazdu Zwykłego
Uchwały Komendy Hufca Kędzierzyn-Koźle
Uchwała nr 1/2015 z dnia 26.09.2015 roku w sprawie przyjęcia “Regulaminu pracy komendanta i komendy Hufca Kędzierzyn-Koźle”
Uchwała nr 2/2015 z dnia 26.09.2015 roku w sprawie przyjęcia opisów funkcji członków Komendy Hufca + załącznik
Uchwała nr 3/2015 z dnia 31.10.2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji wydarzenia programowego + załącznik
Uchwała nr 4/2015 z dnia 25.12.2015 roku w sprawie dofinansowania odpłatności kursu podharcmistrzowskiego pwd. Alicji Iwon i pwd. Tadeuszowi Witczakowi

Uchwała nr 1/II/2014 z dnia 15.01.2014 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Hufca oraz Planu Operacyjnego Hufca na rok 2014
Uchwała nr 2/II/2014 z dnia 15.01.2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu hufca na rok 2014
Uchwała nr 3/II/2014 z dnia 29.03.2014 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
Uchwała nr 4/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka komendy hufca
Uchwała nr 5/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku w sprawie uzupełnienia składu komendy hufca
Uchwała nr 6/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania i rozliczania się jednostek Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
Uchwała nr 7/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku w sprawie przyjęcia Cennika wypożyczenia sprzętu + załącznik
Uchwała nr 8/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku w sprawie dofinansowania wpisowego dla uczestników kursu przewodnikowskiego
Uchwała nr 9/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku w sprawie przyjęcia planu pracy hufca i planu kształcenia na rok harcerski 2014/2015 + załącznik 1 + załącznik 2
[Archiwalny] Uchwała nr 10/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku w sprawie przyjęcia Zasad rejestracji wydarzeń programowych hufca + załącznik
Uchwała nr 11/II/2014 z dnia 13.12.2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu hufca + załącznik
Uchwała nr 12/II/2014 z dnia 13.12.2014 roku w sprawie przyjęcia planu operacyjnego hufca na rok 2015 + załącznik

Uchwały z wcześniejszego okresu dostępne są w biurze Komendy Hufca ZHP w Kędzierzynie-Koźlu.