O nas

Misja ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą 100 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju.

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Teren działania

Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle obejmuje swoim obszarem działania Miasto i Powiat kędzierzyńsko-kozielski wraz z gminą Leśnica. Obecnie tworzy go ponad 300 zuchów, harcerzy i instruktorów zrzeszonych w:

  • 4 gromadach zuchowych (6-9 lat),
  • 5 drużynach harcerskich (10-12 lat),
  • 2 drużynach wielopoziomowych (13-21 lat),
  • 1 kręgu starszyzny.

Trzonem kadry hufca są młodzi i kreatywni instruktorzy oddani swojej harcerskiej pasji i służbie innym.

Hufiec jest organizatorem wielu przedsięwzięć programowych i kształceniowych, które stanowią uzupełnienie dla działań gromad i drużyn. Co roku organizowana jest Harcerska Akcja Letnia w formie obozów harcerskich pod namiotami w leśnych bazach oraz kolonii zuchowych w budynku lub w domkach. W czasie ferii zimowych niektóre środowiska wyjeżdżają na zimowiska.

Siedziba hufca

Siedziba hufca znajduje się budynku komunalnym Miejskiego Zakładu Komunikacji Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska 2 – wejście przez bramę zakładową.