Kręgi

Krąg instruktorski tworzy min. 6 instruktorów czy też wędrowników pełniących funkcje instruktorskie. Jest miejscem wymiany doświadczeń oraz dzielenia się umiejętnościami nabytymi podczas dotychczasowej działalności harcerskiej.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działa:

Komendant: phm. Tadeusz Witczak
Kontakt: [email protected]