Kręgi instruktorskie

Krąg instruktorski tworzy min. 6 instruktorów czy też wędrowników pełniących funkcje instruktorskie. Jest miejscem wymiany doświadczeń oraz dzielenia się umiejętnościami nabytymi podczas dotychczasowej działalności harcerskiej.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działa:

Przewodniczący: hm. Artur Ośko
Kontakt: artur.osko@zhp.net.pl