Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich to zespół instruktorski współodpowiedzialny w hufcu za rozwój instruktorski osób w nim zrzeszonych. Do zadań KSI należy m.in. otwieranie, prowadzenie oraz podejmowanie decyzji o zamknięciach prób, praca z opiekunami prób instruktorskich.

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Kędzierzyn-Koźle posiada obecnie uprawnienia do prowadzenia prób na stopień przewodniczki/przewodnika oraz podharcmistrzyni/podharcmistrza.

Kontakt

Przewodnicząca – hm. Iwona Kozioł
e-mail: ksi@kedzierzynkozle.zhp.pl
miejsce spotkań Komisji: Siedziba hufca ul. Piotra Skargi 11 (dawne PG3)

Członkowie Komisji

 • hm. Monika Gąsior
 • hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
 • phm. Krzysztof Antonik

Najbliższe posiedzenia KSI

15 Listopad
7 Styczeń
15 Luty
6 Marzec
13 Kwiecień
15 Maj
16 Czerwiec

Opiekunowie prób instruktorskich

Opiekunem próby może być:

 • na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz,
 • na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • uzyskał zgodę właściwej KSI,
  • ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
  • ma otwartą próbę harcmistrzowską,
  • jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską,
 • na stopień harcmistrza – harcmistrz.

Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.

Obowiązujące zasady, regulaminy i dokumenty

Lista instruktorów Hufca uprawnionych do objęcia opieki nad próbą