Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodnicząca KSI
👤 hm. Iwona Kozioł
✉ ksi@kedzierzynkozle.zhp.pl

Członkowie KSI
» hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
» phm. Monika Gąsior
» hm. Piotr Łeśko

» Regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich
» System Stopni Instruktorskich obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku

Opiekunem próby może być:
» na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz,
» na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki:
– uzyskał zgodę właściwej KSI,
– ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
– ma otwartą próbę harcmistrzowską,
– jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską,
» na stopień harcmistrza – harcmistrz.
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.

» na stopień przewodnika:
– hm. Joanna Czarnecka
– hm. Grzegorz Gąsior
– hm. Iwona Kozioł
– hm. Piotr Łeśko
– hm. Artur Ośko
– hm. Józef Pajor
– hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
– phm. Monika Gąsior
– phm. Dariusz Kosakowski
– phm. Patryk Wewior
– phm. Filip Żydek

» na stopień podharcmistrza:
– hm. Joanna Czarnecka
– hm. Grzegorz Gąsior
– hm. Iwona Kozioł
– hm. Piotr Łeśko
– hm. Artur Ośko
– hm. Józef Pajor
– hm. Elżbieta Pojasek-Ośko

» na stopień harcmistrza:
– hm. Joanna Czarnecka
– hm. Grzegorz Gąsior
– hm. Iwona Kozioł
– hm. Piotr Łeśko
– hm. Artur Ośko
– hm. Józef Pajor
– hm. Elżbieta Pojasek-Ośko