Komenda Hufca

Komendant Hufca
phm. Szymon Ruczka
✉ komendant@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ —

Z-czyni Komendanta Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą
hm. Jolanta Kosakowska
✉ jolanta.kosakowska@zhp.pl
☎ —

Z-czyni Komendanta Hufca ds. programu
hm. Monika Gąsior
✉ monika.gasior@zhp.pl
☎ —

Skarbnik Hufca
phm. Grzegorz Kosakowski
✉ grzegorz.kosakowski@zhp.pl
☎ —

Członkini Komendy Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą
pwd. Natalia Kapica
✉ natalia.kapica@zhp.pl
☎ —

Członkini Komendy Hufca ds. programu
pwd. Aleksandra Anuszewska
✉ aleksandra.anuszewska@zhp.pl
☎ —

Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych
pwd. Miłosz Olechwir
✉ milosz.olechwir@zhp.pl
☎ —

Komenda hufca jest głównym organem zarządzającym hufca. Odpowiada za zapewnienie warunków do jego rozwoju, a także buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie wspiera, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca poprzez organizację cyklicznych odpraw drużynowych, przedsięwzięć programowych będących uzupełnieniem programu jednostek oraz form kształceniowych poszerzających warsztat wychowawczy kadry, przede wszystkim drużynowych.
Na czele komendy stoi komendant, który kieruje pracą komendy oraz bieżącą działalnością hufca, w tym gospodarką finansową przy pomocy skarbnika hufca. Komendant reprezentuje hufiec wewnątrz i na zewnątrz organizacji.