Komenda Hufca

Komendant Hufca
phm. Szymon Ruczka
[email protected]
☎ —

Z-czyni Komendanta Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą
hm. Jolanta Kosakowska
[email protected]
☎ —

Z-czyni Komendanta Hufca ds. programu
hm. Monika Gąsior
[email protected]
☎ —

Skarbnik Hufca
phm. Grzegorz Kosakowski
[email protected]
☎ —

Członkini Komendy Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą
pwd. Natalia Kapica
[email protected]
☎ —

Członkini Komendy Hufca ds. programu
pwd. Aleksandra Anuszewska
[email protected]
☎ —

Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych
pwd. Miłosz Olechwir
[email protected]
☎ —

Komenda hufca jest głównym organem zarządzającym hufca. Odpowiada za zapewnienie warunków do jego rozwoju, a także buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie wspiera, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca poprzez organizację cyklicznych odpraw drużynowych, przedsięwzięć programowych będących uzupełnieniem programu jednostek oraz form kształceniowych poszerzających warsztat wychowawczy kadry, przede wszystkim drużynowych.
Na czele komendy stoi komendant, który kieruje pracą komendy oraz bieżącą działalnością hufca, w tym gospodarką finansową przy pomocy skarbnika hufca. Komendant reprezentuje hufiec wewnątrz i na zewnątrz organizacji.