Komenda Hufca

Komendant Hufca
👤 hm. Grzegorz Gąsior
✉ komendant@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ —

Z-ca Komendanta Hufca ds. programu
👤 phm. Szymon Ruczka HO
✉ program@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ —

Skarbnik Hufca
👤 phm. Grzegorz Kosakowski
✉ skarbnik@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ —

Członkini Komendy Hufca ds. pracy z kadrą
👤 phm. Dominika Łotecka HO
✉ kształcenie@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ —

Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych i promocji
👤 pwd. Krzysztof Antonik HO
✉ promocja@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ 500-011-281

Komenda hufca jest głównym organem zarządzającym hufca. Odpowiada za zapewnienie warunków do jego rozwoju, a także buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie wspiera, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca poprzez organizację cyklicznych odpraw drużynowych, przedsięwzięć programowych będących uzupełnieniem programu jednostek oraz form kształceniowych poszerzających warsztat wychowawczy kadry, przede wszystkim drużynowych.
Na czele komendy stoi komendant, który kieruje pracą komendy oraz bieżącą działalnością hufca, w tym gospodarką finansową przy pomocy skarbnika hufca. Komendant reprezentuje hufiec wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Poniżej harmonogram dyżurów poszczególnych członków komendy hufca w siedzibie Hufca przy ul. Kozielskiej

👤 Komendant hufca – hm. Grzegorz Gąsior
Środa w godz. 19:00-20:00

👤 Zastępca komendanta hufca ds. programu – phm. Szymon Ruczka HO
Poniedziałek w godz. 19:00-20:00

👤 Skarbnik hufca – phm. Grzegorz Kosakowski
Wtorek w godz. 18:30-20:00

W sprawie spotkania się z członkami komendy hufca w innych niż podane wyżej terminach prosimy o umawianie się na spotkanie przez kontakt telefoniczny z każdym z członków komendy.
Wszystkie dyżury odbywają się w biurze komendy hufca na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kozielska 2. W razie wątpliwości, jak się dostać do biura, prosimy kontaktować się z członkami komendy bądź pytać na bramie zakładu.