Komenda Hufca

Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle
Z-ca Komendanta Hufca ds. programu, kształcenia i pracy z kadrą
👤 hm. Artur Ośko
✉ ksztalcenie@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ 792-287-335

Z-ca Komendanta Hufca – Skarbnik Hufca
👤 hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
✉ skarbnik@kedzierzynkozle.zhp.pl
☎ 503-646-735

Członkini Komendy Hufca ds. organizacyjnych
👤 pwd. Dagmara Koziarska
✉ dagmara.koziarska@kedzierzynkozle.zhp.pl

Członkini Komendy Hufca
👤 pwd. Dominka Łotecka
✉ dominika.lotecka@kedzierzynkozle.zhp.pl

Komenda hufca jest głównym organem zarządzającym hufca. Odpowiada za zapewnienie warunków do jego rozwoju, a także buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie wspiera, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca poprzez organizację cyklicznych odpraw drużynowych, przedsięwzięć programowych będących uzupełnieniem programu jednostek oraz form kształceniowych poszerzających warsztat wychowawczy kadry, przede wszystkim drużynowych.
Na czele komendy stoi komendant, który kieruje pracą komendy oraz bieżącą działalnością hufca, w tym gospodarką finansową przy pomocy skarbnika hufca. Komendant reprezentuje hufiec wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

W sprawie dyżurów prosimy o umawianie się na spotkanie przez kontakt telefoniczny z każdym z członków komendy.
Wszystkie dyżury odbywają się w biurze komendy hufca na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kozielska 2. W razie wątpliwości, jak się dostać do biura, prosimy kontaktować się z członkami komendy bądź pytać na bramie zakładu.

Opisy funkcji – wkrótce