Szczepy

W ZHP szczepem jest struktura, istniejąca pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a hufcem. Jest wspólnotą podstawowych jednostek organizacyjnych, działających w jednym środowisku (szkoła, osiedle, dzielnica). Podstawowym celem działania szczepu jest zapewnienie ciągu wychowawczego. Tworzą go minimum trzy podstawowe jednostki organizacyjne (gromady, drużyny, kręgi), działające w co najmniej dwóch grupach metodycznych.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działają obecnie dwa szczepy:

Siedziba szczepu: PSP nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu
Komendantka szczepu: pwd. Alicja Iwon
Kontakt: alicja.iwon@kedzierzynkozle.zhp.pl
Jednostki wchodzące w skład szczepu:
– 3 Gromada Zuchowa „Brykające Tygryski”
– 12 Drużyna Harcerska „Orion” im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej
– 23 Drużyna Harcerska „Agamidae” im. Jana Bytnara
– 32 Drużyna Harcerzy Starszych „Ventum”
– 232 Drużyna Wędrownicza „Grań”
Strona internetowa Szczepu

Siedziba szczepu: PSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
Komendant szczepu: hm. Piotr Łeśko
Kontakt: piotr.lesko@kedzierzynkozle.zhp.pl
Jednostki wchodzące w skład szczepu:
– 1 Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Leśne Elfy”
– 15 próbna Gromada Zuchowa “Mapeciątka”
– 16 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Jana Jaworowskiego ps. „Maryśka”
– 17 Drużyna Starszoharcerska „Czarne Diabły”