Szczepy

W ZHP szczepem jest struktura, istniejąca pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a hufcem. Jest wspólnotą podstawowych jednostek organizacyjnych, działających w jednym środowisku (szkoła, osiedle, dzielnica). Podstawowym celem działania szczepu jest zapewnienie ciągu wychowawczego. Tworzą go minimum trzy podstawowe jednostki organizacyjne (gromady, drużyny, kręgi), działające w co najmniej dwóch grupach metodycznych.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działa obecnie jeden szczep:

Siedziba szczepu: PSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
Komendant szczepu: hm. Piotr Łeśko
Kontakt: piotr.lesko@kedzierzynkozle.zhp.pl
Jednostki wchodzące w skład szczepu:
– 1 Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Leśne Elfy”
– 16 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Jana Jaworowskiego ps. „Maryśka”
– 17 Drużyna Starszoharcerska „Czarne Diabły”
– 35 próbna Specjalnościowa Drużyna Wielopoziomowa “Trawers”