Drużyny wędrownicze

Wędrownikami w ZHP jest młodzież w wieku 16-21 lat.
Charakterystyczną formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest służba realizowana wewnątrz organizacji i poza nią. Zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo mają charakter wyczynu. W działalności wędrowniczej ważne miejsce zajmują specjalności i specjalizacje, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. O programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna. Wędrownicy kierują się słowami dewizy wędrowniczej: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działa:

Drużynowa: pwd. Natalia Kapica
Kontakt: [email protected]
Termin zbiórek: niedziela 10:30
Miejsce zbiórek: harcówka na terenie Przystani „SZKWAŁ”, Wyspa
Numer subkonta: 41 1600 1462 1083 8571 5000 0014

Drużynowa: pwd. Joanna Smuszowicz
Kontakt: [email protected]
Opiekun drużyny: hm. Iwona Kozioł ([email protected])
Termin zbiórek: sobota 12:00 – 14:00
Miejsce zbiórek: os. Pogorzelec
Numer subkonta: 14 1600 1462 1083 8571 5000 0015