Drużyny wędrownicze

Wędrownikami w ZHP jest młodzież w wieku 16-21 lat.
Charakterystyczną formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest służba realizowana wewnątrz organizacji i poza nią. Zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo mają charakter wyczynu. W działalności wędrowniczej ważne miejsce zajmują specjalności i specjalizacje, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. O programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna. Wędrownicy kierują się słowami dewizy wędrowniczej: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działa:

Drużynowa: sam. Natalia Czemiel
Kontakt: natalia.czemiel@zhp.net.pl
Termin i miejsce zbiórek: wkrótce 🙂
Fanpage drużyny
Fanpage szczepu