Drużyny wędrownicze

Wędrownikami w ZHP jest młodzież w wieku 16-21 lat.
Charakterystyczną formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest służba realizowana wewnątrz organizacji i poza nią. Zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo mają charakter wyczynu. W działalności wędrowniczej ważne miejsce zajmują specjalności i specjalizacje, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. O programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna.
Wędrownicy kierują się słowami dewizy wędrowniczej: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działają:

Wyjdź w świat razem z nami! Świat jest pełen tajemnic. Tajemnica to enigma, więc “Enigma” to klucz. 🙂

Drużynowy: phm. Patryk Wewior HR
Kontakt: patryk.wewior@kedzierzynkozle.zhp.pl
Termin i miejsce zbiórek: ruchome, przynajmniej raz w miesiącu (pierwsza sobota miesiąca), podawane na grupie drużyny na Facebooku
Fanpage drużyny

Drużynowy: pwd. Jakub Gomuła HO
Kontakt: jakub.gomula@kedzierzynkozle.zhp.pl
Termin i miejsce zbiórek: wkrótce 🙂
Fanpage drużyny
Fanpage szczepu