Drużyny starszoharcerskie

Harcerzami starszymi w ZHP jest młodzież w wieku 13-15 lat.
Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działają:

Drużynowa: pion. Weronika Szymańska
Kontakt: weronika.szymanska@kedzierzynkozle.zhp.pl

Termin zbiórki: sobota, godz. 9:13
Miejsce zbiórki: MZK w Kedzierzynie-Koźlu

Drużynowy: ćw. Jakub Gomuła
Kontakt: jakub.gomula@kedzierzynkozle.zhp.pl

Opiekun drużyny: hm. Piotr Łeśko

VII Szczep Harcerski „Zośka”

Drużynowy: ćw. Bartosz Kaczmarek
Kontakt: bartosz.kaczmarek@kedzierzynkozle.zhp.pl

III Szczep „Perfugium”
Strona internetowa Szczepu