Drużyny starszoharcerskie

Harcerzami starszymi w ZHP jest młodzież w wieku 13-15 lat.
Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

Każdego, kto chciałby rozpocząć harcerskie poszukiwania i wyruszyć w drogę zachęcamy do kontaktu z jedną z drużyn i wstąpienia w jej szeregi poprzez… przyjście na pierwszą zbiórkę.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działają:

Drużynowy: dh. Zuzanna Makarewicz
Kontakt: zuzanna.makarewicz@zhp.net.pl
Termin zbiórek: sobota 9:30 – 11:00
Miejsce zbiórek: PSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Kościelna 19, os. Śródmieście
Numer subkonta: 41 1600 1462 1083 8571 5000 0014

Drużynowa: pwd. Joanna Smuszowicz
Kontakt: joanna.smuszowicz@zhp.pl
Termin zbiórek: sobota 12:00 – 14:00
Miejsce zbiórek: harcówka
Numer subkonta: 14 1600 1462 1083 8571 5000 0015