Drużyny starszoharcerskie

Harcerzami starszymi w ZHP jest młodzież w wieku 13-15 lat.
Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

W Hufcu Kędzierzyn-Koźle działają:

Drużynowy: Jakub Gomuła HO
Kontakt: jakub.gomula@kedzierzynkozle.zhp.pl
VII Szczep Harcerski „Zośka”
Fanpage drużyny

Drużynowy: pwd. Alicja Iwon
Kontakt: alicja.iwon@kedzierzynkozle.zhp.pl
III Szczep „Perfugium”
Strona internetowa Szczepu