Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej

Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle powołany 14 kwietnia 2018 roku. Zespół zajmuje się kształceniem na poziomie hufca organizując m.in. Zimowe Kursy Instruktorskie.

Szef ZKK
👤 phm. Adam Panczocha (SOKK)

Zastępczyni szefa ZKK
👤 phm. Dominika Łotecka (BOKK)
✉ dominika.lotecka@zhp.net.pl

Członkowie ZKK
» hm. Elżbieta Pojasek-Ośko (SOKK)
» hm. Joanna Czarnecka (SOKK)
» hm. Jolanta Kosakowska
» phm. Monika Gąsior
» phm. Szymon Ruczka (BOKK)
» pwd. Krzysztof Antonik
» pwd. Piotr Butrym