Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej

Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle powołany 14 kwietnia 2018 roku. Zespół zajmuje się kształceniem na poziomie hufca organizując m.in. Zimowe Kursy Instruktorskie.

Przewodnicząca ZKK
phm. Dominika Łotecka (SOKK)
✉ dominika.lotecka@zhp.pl

Członkowie ZKK
» hm. Elżbieta Pojasek-Ośko (SOKK)
» hm. Jolanta Kosakowska
» phm. Szymon Ruczka (BOKK)
» pwd. Piotr Butrym

Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle powołany 14 kwietnia 2018 roku. Zespół zajmuje się kształceniem na poziomie hufca organizując m.in. Zimowe Kursy Instruktorskie.

Przewodnicząca ZKK

hm. Jolanta Kosakowska
✉ jolanta.kosakowska@zhp.net.pl

Członkowie ZKK

» hm. Elżbieta Pojasek-Ośko (SOKK)
» hm. Dominika Łotecka (SOKK)
» phm. Szymon Ruczka (BOKK)
» pwd. Piotr Butrym