Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej

Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle powołany 14 kwietnia 2018 roku. Zespół zajmuje się kształceniem na poziomie hufca organizując m.in. Zimowe Kursy Instruktorskie.

Przewodnicząca ZKK
phm. Dominika Łotecka (SOKK)
[email protected]

Członkowie ZKK
» hm. Elżbieta Pojasek-Ośko (SOKK)
» hm. Jolanta Kosakowska
» phm. Szymon Ruczka (BOKK)
» pwd. Piotr Butrym