Pozostali funkcyjni

Imię i nazwisko: pwd. Szymon Długosz
Kontakt: szymon.dlugosz@kedzierzynkozle.zhp.pl

Czym się zajmuje? Kwatermistrz hufca współpracuje ze skarbnikiem hufca i wspólnie czuwa nad majątkiem hufca. Odpowiada za bieżące prowadzenie spisu sprzętu będącego do dyspozycji hufca i przynależących do niego gromad, drużyn, klubów, a także dokonuje jego konserwacji i dba o właściwe przechowywanie.

Imię i nazwisko: phm. Patryk Wewior
Kontakt: patryk.wewior@kedzierzynkozle.zhp.pl

Czym się zajmuje? Administrator Lokalny Hufca odpowiada za prowadzenie części dokumentacji hufca, jaką jest Ewidencja ZHP. Uzupełnia on zmiany organizacyjne w strukturze hufca (jednostki, instruktorzy, funkcyjni), a także nadaje szefom jednostek uprawnienia administracyjne do kierowania ich jednostek w systemie. Ponadto jest zobowiązany do przeszkolenia administratorów jednostek działających w hufcu w zakresie korzystania z Ewidencji ZHP oraz ochrony danych osobowych.