Pozostali funkcyjni

Imię i nazwisko: hm. Joanna Czarnecka
Kontakt: joanna.czarnecka@zhp.pl

Czym się zajmuje? Instruktor ds. krzyży harcerskich odpowiada za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków z zamówieniami na krzyże harcerskie, składa zamówienia w CSH, prowadzi ewidencję wydanych krzyży oraz weryfikuje rzeczywiste potrzeby jednostek czuwając nad odpowiednim postępowaniem z odznaczeniem harcerskim jakim jest krzyż.

Imię i nazwisko: phm. Grzegorz Kosakowski
Kontakt: grzegorz.kosakowski@zhp.pl
Czym się zajmuje? Kwatermistrz hufca współpracuje ze skarbnikiem hufca i wspólnie czuwa nad majątkiem hufca. Odpowiada za bieżące prowadzenie spisu sprzętu będącego do dyspozycji hufca i przynależących do niego gromad, drużyn, klubów, a także dokonuje jego konserwacji i dba o właściwe przechowywanie.

Imię i nazwisko: vacat
Kontakt: komendant@kedzierzynkozle.zhp.pl

Czym się zajmuje? Administrator Lokalny Hufca odpowiada za prowadzenie części dokumentacji hufca, jaką jest ewidencja danych członkowskich zawarta w systemie Tipi. Uzupełnia on zmiany organizacyjne w strukturze hufca (jednostki, instruktorzy, funkcyjni), a także nadaje szefom jednostek uprawnienia administracyjne do kierowania ich jednostek w systemie. Ponadto jest zobowiązany do przeszkolenia administratorów jednostek działających w hufcu w zakresie korzystania z używanego systemu oraz ochrony danych osobowych.