Dokumenty programowo-metodyczne


kliknij w grafikę powyżej, aby przejść do formularza zgłoszeniowego
Treść zasad przyjętych Uchwałą Komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle nr 7/2017 z 25 października 2017 roku wraz z załącznikami:
– zał. 1 – Karta zgłoszenia biwaku,
– zał. 2 – Wzór protokołu powypadkowego.

Treść regulaminu przyjętego uchwałą Komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle nr 3/2015 z dnia 31.10.2015 roku wraz z załącznikami:
– zał. 1 – Wzór preliminarza wydarzenia,
– zał. 2 – Wzór zapotrzebowania,
– zał. 3 – Wzór oficjalnego pisma + przykładowe pismo.