Dokumenty programowo-metodyczne

Treść zasad przyjętych uchwałą Komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle nr 4/2016 z dnia 2.01.2016 roku wraz z załącznikami:
– zał. 1 – Karta zgłoszenia biwaku,
– zał. 2 – Druk rozliczenia zaliczki,
– zał. 3 – Wzór protokołu powypadkowego.

Treść regulaminu przyjętego uchwałą Komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle nr 3/2015 z dnia 31.10.2015 roku wraz z załącznikami:
– zał. 1 – Wzór preliminarza wydarzenia,
– zał. 2 – Wzór zapotrzebowania,
– zał. 3 – Wzór oficjalnego pisma + przykładowe pismo.

Niebawem.

Niebawem.