Dokumenty finansowe

Treść regulaminu przyjętego uchwałą Komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle nr 6/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku wraz z załącznikami:
– zał. 1 – Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie podstawowej składki członkowskiej,
– zał. 2 – Wzór opisu dokumentu księgowego obowiązujący w Chorągwi Opolskiej ZHP (NOWY),
– zał. 3 – Wzór listy odpłatności,
– zał. 4 – Wzór listy odbioru nagród,
– zał. 5 – Wniosek o zaliczkę,
– zał. 6 – Druk rozliczenia zaliczki.

Dane do faktury:
Chorągiew Opolska ZHP
ul. Armii Krajowej 10/12
45-071 Opole
NIP 754-00-21-073

Konto główne:
40 1750 0012 0000 0000 3878 3378
Subkonto – podstawowa składka członkowska, w tym instruktorska
06 1750 0012 0000 0000 3878 3408
Subkonto – dodatkowa składka członkowska zadaniowa, tj. wpłaty na biwak, rajd, obóz, zlot itp.
93 1750 0012 0000 0000 3878 3394

Polisa ubezpieczeniowa obejmująca członków Chorągwi Opolskiej wpisanych do systemu Ewidencji ZHP.
Polisa ubezpieczeniowa OC