Dokumenty finansowe

Treść regulaminu przyjętego uchwałą Komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle nr 6/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku wraz z załącznikami:
– zał. 1 – Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie podstawowej składki członkowskiej,
– zał. 2 – Wzór opisu dokumentu księgowego obowiązujący w Chorągwi Opolskiej ZHP,
– zał. 3 – Wzór listy odpłatności,
– zał. 4 – Wzór listy odbioru nagród,
– zał. 5 – Wniosek o zaliczkę,
– zał. 6 – Druk rozliczenia zaliczki.