Dokumenty finansowe

Treść regulaminu przyjętego uchwałą Komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle nr 6/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku wraz z załącznikami:
– zał. 1 – Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie podstawowej składki członkowskiej,
– zał. 2 – Wzór opisu dokumentu księgowego obowiązujący w Chorągwi Opolskiej ZHP,
– zał. 3 – Wzór listy odpłatności,
– zał. 4 – Wzór listy odbioru nagród,
– zał. 5 – Wniosek o zaliczkę,
– zał. 6 – Druk rozliczenia zaliczki.

Dane do faktury:
Chorągiew Opolska ZHP
ul. Armii Krajowej 10/12
45-371 Opole
NIP 754-00-21-073

Konto główne:
40 1750 0012 0000 0000 3878 3378
Subkonto – podstawowa składka członkowska, w tym instruktorska
06 1750 0012 0000 0000 3878 3408
Subkonto – dodatkowa składka członkowska zadaniowa, tj. wpłaty na biwak, rajd, obóz, zlot itp.
93 1750 0012 0000 0000 3878 3394

Polisa ubezpieczeniowa obejmująca członków Chorągwi Opolskiej wpisanych do systemu Ewidencji ZHP.