Dokumenty finansowe

Treść regulaminu przyjętego uchwałą Komendy Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle nr 6/II/2014 z dnia 10.11.2014 roku wraz z załącznikami:
– zał. 1 – Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie podstawowej składki członkowskiej,
– zał. 2 – Wzór opisu dokumentu księgowego obowiązujący w Chorągwi Opolskiej ZHP,
– zał. 3 – Wzór listy odpłatności,
– zał. 4 – Wzór listy odbioru nagród,
– zał. 5 – Wniosek o zaliczkę,
– zał. 6 – Druk rozliczenia zaliczki.

Dane do faktury:
Chorągiew Opolska ZHP
ul. Armii Krajowej 10/12
45-371 Opole
NIP 754-00-21-073
Numer konta bankowego:
Bank BGŻ nr 13 2030 0045 1110 0000 0295 5170
Polisa ubezpieczeniowa obejmująca członków Chorągwi Opolskiej wpisanych do systemu Ewidencji ZHP.