Kurs Drużynowych Zuchowych “NIEWIDZIALNA KRAINA”

HZKK serdecznie zaprasza wszystkich zuchmistrzów na kurs drużynowych, który odbędzie się w ferie zimowe! Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku -> https://fb.me/e/30pkQjOS4! ZGŁOSZENIA poprzez formularz:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx… ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:Termin: 25-31.01.2021r.Miejsce: Dom Wczasów Dziecięcych “KAROLINKA” JarnołtówekKoszt: 450 zł WARUNKI UCZESTNICTWA:-opinia komendanta macierzystego hufca (osoby spoza Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle),-wiek min. 16 lat (rocznikowo),-ukończony kurs przewodnikowski,-uiszczenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej. … Czytaj dalej

Kurs przewodnikowski “LATARNIK 7”

Harcerstwo jest proste same w sobie. Nie mamy co do tego wątpliwości. Oparte jest na uczeniu w działaniu, budowaniu zespołu na przeżyciu wspólnej przygody okraszonej sumą wspólnie doznanych emocji. Wzmacnia w działaniu poczucie siły drzemiącej w każdym z uczestników i w każdym z członków kadry działających w jednym zespole. Dlatego nasz kurs ma być dla … Czytaj dalej

Zimowe Kursy Instruktorskie 3

Zapraszamy do udziału w jednym z dwóch kursów przewodnikowskich będących kontynuacją naszych wcześniejszych działań oraz w kursie drużynowych gromad zuchowych organizowanym po raz trzeci, choć w mocno odmienionej formule przy zimowisku zuchowym.

Harcerskie ferie w Masywie Śnieżnika

W naszym hufcu ferie zimowe miną w tym roku pod znakiem kształcenia. We współpracy z Zespołem Kadry Kształcącej Chorągwi Opolskiej ZHP organizujemy aż pięć kursów instruktorskich dla harcerek i harcerzy przygotowujących się do bycia instruktorem ZHP oraz objęcia najważniejszej funkcji w Związku Harcerstwa Polskiego – funkcji drużynowego. Weźmie w nich udział ponad 60 osób z różnych zakątków Polski. Podczas kursów nauczą się między innymi, jak skutecznie pracować wychowawczo z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, korzystając z ponadczasowej metody harcerskiej.

Czytaj dalej