Terminy najbliższych posiedzeń KSI

Podajemy do wiadomości terminy najbliższych posiedzeń Komisji Stopni Instruktorskich Hufca: -> 21 września 2020 (poniedziałek),-> 21 października 2020 (środa),-> 4 grudnia 2020 (piątek),-> 11 stycznia 2021 (poniedziałek). Posiedzenia odbywają się w siedzibie Hufca przy ul. Kozielskiej 2.

Zdalna praca KSI

Kwietniowe posiedzenie odbędzie się w formie on-line wyłącznie dla osób chcących odbyć spotkanie połówkowe lub też skonsultować nadesłaną próbę do otwarcia/zamknięcia.
Wszelkie otwarcia, zamknięcia prób będą prowadzone na żywo, gdy tylko stanie się to możliwe.

Październikowe posiedzenie KSI

Informujemy, że dn. 18 października odbędzie się posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt na adres ksi@kedzierzynkozle.zhp.pl oraz przesłanie materiałów (kart próby, dokumentacji, opinii, etc.) w terminach zgodnych z regulaminem komisji.