Powraca Opolska Służba Harcerska

Informujemy, iż w związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną do działania powraca Opolska Służba Harcerska. Przykładowe formy pomocy niesionej przez opolskich harcerzy:a. robienie zakupów,b. opieka nad zdrowymi dziećmi zdrowych osób,c. kupowanie leków,d. przewożenie rzeczy f. i inne.Powyższe formy to wyłącznie przykład. Jeśli jest coś, w czym możemy pomóc, to jeśli tylko mamy taką możliwość, … Czytaj dalej

Kurs Drużynowych Zuchowych “NIEWIDZIALNA KRAINA”

HZKK serdecznie zaprasza wszystkich zuchmistrzów na kurs drużynowych, który odbędzie się w ferie zimowe! Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku -> https://fb.me/e/30pkQjOS4! ZGŁOSZENIA poprzez formularz:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx… ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:Termin: 25-31.01.2021r.Miejsce: Dom Wczasów Dziecięcych “KAROLINKA” JarnołtówekKoszt: 450 zł WARUNKI UCZESTNICTWA:-opinia komendanta macierzystego hufca (osoby spoza Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle),-wiek min. 16 lat (rocznikowo),-ukończony kurs przewodnikowski,-uiszczenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej. … Czytaj dalej

Kurs przewodnikowski “LATARNIK 7”

Harcerstwo jest proste same w sobie. Nie mamy co do tego wątpliwości. Oparte jest na uczeniu w działaniu, budowaniu zespołu na przeżyciu wspólnej przygody okraszonej sumą wspólnie doznanych emocji. Wzmacnia w działaniu poczucie siły drzemiącej w każdym z uczestników i w każdym z członków kadry działających w jednym zespole. Dlatego nasz kurs ma być dla … Czytaj dalej

Przechodzimy do działania on-line

Powiat kędzierzyńsko-kozielski znalazł się na liście obszarów, które od soboty 17 października br. znajdą się w tzw. czerwonej strefie. Wszelkie działania gromad, drużyn i zespołów instruktorskich hufca od tego dnia zmieniają swoją formę na formę zdalną. Informacje i aktualne zalecenia dotyczące działalności harcerskiej w Związku Harcerstwa Polskiego w przypadku obowiązywania konkretnej ze stref można śledzić … Czytaj dalej

Nadzwyczajny Zjazd Hufca

Rozkazem L.9/2020 z dn. 26 września br. Komendant Hufca zwołał Zjazd Nadzwyczajny w celu wyboru komendanta hufca, zmiany liczebności komendy hufca oraz wyboru członków komendy hufca. Zjazd odbędzie się 6 listopada 2020 o godz. 18:30. Miejsce zostanie podane wkrótce. Lista instruktorów z czynnym prawem wyborczym dostępna jest w rozkazie L.9/2020 w usłudze Sharepoint.