Zbiórka wyborcza rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP

Informujemy, że Uchwałą Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 12/VI/2019 z dnia 18 września 2019 roku została zwołana zbiórka wyborcza rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP. Zbiórka wyborcza odbędzie się dnia 12 października 2019 roku w Opolu w celu wyboru delegatów na XLI Zjazd Nadzwyczajny ZHP. Podczas zbiórki wyborczej będzie miała miejsce dyskusja dla kadry Chorągwi Opolskiej … Czytaj dalejZbiórka wyborcza rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP

Decyzja Rady Chorągwi w sprawie Zjazdu Nadzwyczajnego

Rada Chorągwi Opolskiej ZHP podjęła w dniu 24 lutego 2019 roku uchwałę nr 3/VI/2019 w sprawie wniosku o unieważnienie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Kędzierzyn-Koźle ZHP, który podjął decyzję o rozwiązaniu Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle. Decyzją Rady zjazd został unieważniony. Jednocześnie Rada zaniepokojona aktualną sytuacją w hufcu, przyjęła stanowisko w sprawie Hufca ZHP K-Koźle. Stanowisko Rady Chorągwi Opolskiej: … Czytaj dalejDecyzja Rady Chorągwi w sprawie Zjazdu Nadzwyczajnego

Mamy przedstawiciela w Radzie Naczelnej ZHP

Od czwartku w Warszawie trwa 40. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestniczy w nim ponad 200 instruktorów z całej Polski celem podsumowania działań mijającej kadencji oraz dokonania wyboru nowych władz naczelnych, które przez kolejne cztery lata poprowadzą ZHP. Dzisiaj decyzją Zjazdu na jednego z członków Rady Naczelnej ZHP został wybrany instruktor naszego hufca, harcmistrz Artur Ośko. Będzie w niej reprezentował Chorągiew Opolską ZHP.

Czytaj dalejMamy przedstawiciela w Radzie Naczelnej ZHP

Zbiórka wyborcza rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP

W grudniu tego roku w Warszawie będzie miał miejsce XL Zjazd ZHP, na którym wybrany zostanie nowy Naczelnik i Przewodniczący ZHP. W związku z powyższym Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP uchwałą nr 7/2017 zwołała zbiórkę wyborczą rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP. Zbiórka odbędzie się 30 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Nysie, gdzie instruktorzy z całego województwa wybiorą spośród siebie 3 delegatów, którzy wezmą udział w obradach … Czytaj dalejZbiórka wyborcza rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP

Konferencja instruktorska chorągwi za nami

W dniach 24-26 marca na Górze Św. Anny wszyscy spoglądali w jednym kierunku. Na konferencji instruktorskiej spotkali się wówczas drużynowi i instruktorzy z różnych hufców Chorągwi Opolskiej ZHP, aby dyskutować o stanie i przyszłości opolskiego harcerstwa. Celem spotkania było przeanalizowanie w większym gronie instruktorskich sytuacji i problemów, z którymi boryka się obecnie nasza chorągiew, wypracowanie pewnych rozwiązań, a tym samym wyznaczenie kierunków rozwoju na najbliższe lata. Kierunków, które mogłaby … Czytaj dalejKonferencja instruktorska chorągwi za nami