Powraca Opolska Służba Harcerska

Informujemy, iż w związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną do działania powraca Opolska Służba Harcerska. Przykładowe formy pomocy niesionej przez opolskich harcerzy:a. robienie zakupów,b. opieka nad zdrowymi dziećmi zdrowych osób,c. kupowanie leków,d. przewożenie rzeczy f. i inne.Powyższe formy to wyłącznie przykład. Jeśli jest coś, w czym możemy pomóc, to jeśli tylko mamy taką możliwość, … Czytaj dalej

Zbiórka wyborcza rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP

Informujemy, że Uchwałą Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP nr 12/VI/2019 z dnia 18 września 2019 roku została zwołana zbiórka wyborcza rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP. Zbiórka wyborcza odbędzie się dnia 12 października 2019 roku w Opolu w celu wyboru delegatów na XLI Zjazd Nadzwyczajny ZHP. Podczas zbiórki wyborczej będzie miała miejsce dyskusja dla kadry Chorągwi Opolskiej … Czytaj dalej

Decyzja Rady Chorągwi w sprawie Zjazdu Nadzwyczajnego

Rada Chorągwi Opolskiej ZHP podjęła w dniu 24 lutego 2019 roku uchwałę nr 3/VI/2019 w sprawie wniosku o unieważnienie Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Kędzierzyn-Koźle ZHP, który podjął decyzję o rozwiązaniu Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle. Decyzją Rady zjazd został unieważniony. Jednocześnie Rada zaniepokojona aktualną sytuacją w hufcu, przyjęła stanowisko w sprawie Hufca ZHP K-Koźle. Stanowisko Rady Chorągwi Opolskiej: … Czytaj dalej

Mamy przedstawiciela w Radzie Naczelnej ZHP

Od czwartku w Warszawie trwa 40. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestniczy w nim ponad 200 instruktorów z całej Polski celem podsumowania działań mijającej kadencji oraz dokonania wyboru nowych władz naczelnych, które przez kolejne cztery lata poprowadzą ZHP. Dzisiaj decyzją Zjazdu na jednego z członków Rady Naczelnej ZHP został wybrany instruktor naszego hufca, harcmistrz Artur Ośko. Będzie w niej reprezentował Chorągiew Opolską ZHP.

Czytaj dalej