NOWA KOMENDA HUFCA!

Od Zjazdu Zwykłego minęło trochę czasu, ale obiecaliśmy to słowa dotrzymujemy. Następne 4 lata wydają się bardzo pracowite i mamy nadzieję, że bardzo owocne. Życzymy powodzenia nowym władzom.

Finalnie komenda będzie działać w składzie:

▶️ phm. Szymon Ruczka – Komendant Hufca

▶️ phm. Grzegorz Kosakowski – Skarbik Hufca

▶️ hm. Jolanta Kosakowska – Zastępczyni Komendanta Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą

▶️ hm. Monika Gąsior – Zastępczyni Komendanta Hufca ds. programu

▶️ pwd. Aleksandra Anuszewska – Członkini Komendy Hufca ds. programu

▶️ pwd. Natalia Kapica – Członkini Komendy Hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą

▶️ pwd. Miłosz Olechwir – Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych*

Komisja rewizyjna:

▶️ phm. Filip Żydek – przewodniczący KRH

▶️ pwd. Robert Łowczyński – zastępca przewodniczącego KRH

▶️ hm. Joanna Czarnecka – sekretarz KRH

▶️ phm. Borys Bartczak – członek KRH