Zjazd Sprawozdawczy za nami!

W piątek 17 września 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza odbył się Sprawozdawczy Zjazd Hufca.

Podczas zjazdu przedstawione zostały sprawozdania władz hufca od ostatniego zjazdu zwykłego w 2019 roku. Miała miejsce również dyskusja nad obecną sytuacją hufca i jednostek w nim działających.

Obecni na zjeździe instruktorzy i osoby pełniące funkcje instruktorskie mogli zapoznać się z opinią Hufcowej Komisji Rewizyjnej oraz Komendy Chorągwi Opolskiej odnośnie podejmowanych działań i wymagań stawianych hufcowi przez Statut ZHP.

Zjazd przyjął uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca.