Nowa komenda hufca wybrana!

W dniu 26 stycznia 2021 roku na platformie Microsoft Teams odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca, podczas którego wybrana została nowa komenda, w skład której weszli:

  • pwd. Krzysztof Antonik – komendant hufca,
  • phm. Dominika Łotecka – zastępczyni komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą,
  • phm. Szymon Ruczka – zastępca komendanta ds. organizacyjnych,
  • phm. Tadeusz Witczak – skarbnik hufca,
  • hm. Grzegorz Gąsior – członek komendy hufca ds. programu.

Dziękujemy ustępującemu komendantowi hm. Grzegorzowi Gąsiorowi za wkład włożony w rozwój hufca.

Pełny skład nowej komendy można znaleźć w zakładce: Hufiec -> Władze -> Komenda Hufca.