Powraca Opolska Służba Harcerska

Informujemy, iż w związku z objęciem całego kraju strefą czerwoną do działania powraca Opolska Służba Harcerska.

Przykładowe formy pomocy niesionej przez opolskich harcerzy:
a. robienie zakupów,
b. opieka nad zdrowymi dziećmi zdrowych osób,
c. kupowanie leków,
d. przewożenie rzeczy
f. i inne.
Powyższe formy to wyłącznie przykład. Jeśli jest coś, w czym możemy pomóc, to jeśli tylko mamy taką możliwość, to jesteśmy otwarci!

Osoba, która potrzebuje pomocy proszone są o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:
+48 736 846 070 / +48 513 900 013 lub pod adresem pomoc@opolska.zhp.pl.
Chorągiew kontaktuje się wtedy z konkretnym Hufcem, który działa na terenie, gdzie dana osoba przebywa i wtedy pełnoletni członek ZHP tej pomocy udziela.