Nadzwyczajny Zjazd Hufca

Informuję o zwołaniu (rozkazem L.5/2018) na dzień 25 października Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca. Zjazd zwołany został w celu wyboru delegatów na VI Zjazd Chorągwi Opolskiej ZHP. Godzina i miejsce Zjazdu zostaną podane do wiadomości niebawem.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
pwd. Tadeusz Witczak
Komendant Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle