Harcerskie ferie w Masywie Śnieżnika

Harcerskie ferie w Masywie Śnieżnika

W naszym hufcu ferie zimowe miną w tym roku pod znakiem kształcenia. We współpracy z Zespołem Kadry Kształcącej Chorągwi Opolskiej ZHP organizujemy aż pięć kursów instruktorskich dla harcerek i harcerzy przygotowujących się do bycia instruktorem ZHP oraz objęcia najważniejszej funkcji w Związku Harcerstwa Polskiego – funkcji drużynowego. Weźmie w nich udział ponad 60 osób z różnych zakątków Polski. Podczas kursów nauczą się między innymi, jak skutecznie pracować wychowawczo z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, korzystając z ponadczasowej metody harcerskiej.

Cały cykl kursów odbędzie się w trakcie pierwszych 10 dni ferii (12-21 stycznia 2018 roku) i będzie miał miejsce w Masywie Śnieżnika. Składają się na niego 2 bliźniacze kursy przewodnikowskie (kursy wychowawców harcerskich) oraz 3 kursy drużynowych różnych metodyk: zuchowej, harcerskiej i starszoharcerskiej (kursy wychowawców harcerskich pracujących kolejno z dziećmi w wieku 6-9 lat, z dziećmi w wieku 10-12 lat, z młodzieżą w wieku 13-15 lat). Ich uczestnikami są młodzi ludzie w wieku około 16-21 lat

Na kursach poza wiedzą merytoryczną istotną rolę pełni przeżycie, jakim ma być czas spędzony na wszystkich formach. W związku z tym część z nich ma charakter obozu wędrownego, a uczestnicy organizują sobie nocleg w różnych miejscach znajdujących się w Masywie Śnieżnika. Jest to dla nich możliwość lepszego poznania siebie samych i przekroczenia swoich dotychczasowych barier fizycznych i psychicznych, a także siebie nawzajem i zbudowania zespołu opartego na silnych więziach, wspólnym celu. Kursanci wiedzę zdobywać będą w sposób praktyczny. Przykładowo jednym z ich działań będzie organizacja akcji społecznych w ramach Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Kłodzku i Kędzierzynie-Koźlu.

Zajęcia na kursach przeprowadzone zostaną przez doświadczonych instruktorów, w tym oczywiście z Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle. Nad przebiegiem całego cyklu czuwa zastępca komendanta hufca, hm. Artur Ośko, który posiada ogromne doświadczenie jako kształceniowiec. Był organizatorem wielu kursów instruktorskich na każdym szczeblu Związku Harcerstwa Polskiego.

1 komentarz do wpisu “Harcerskie ferie w Masywie Śnieżnika”

Dodaj komentarz