40. Zjazd ZHP zakończony

40. Zjazd ZHP zakończony

Za nami 40. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. To trwające 4 dni święto harcerskiej demokracji zgromadziło w Warszawie ponad 200 delegatów z wszystkich zakątków Polski. Był to intensywny czas dyskusji, wyborów i podejmowania decyzji. Jednak co najważniejsze, wytyczono nową Strategię ZHP na lata 2018-2025.

Po podsumowaniu minionej kadencji, nurtujących pytaniach i wyczerpujących odpowiedziach, drugiego dnia Zjazdu delegaci wybrali nowych przywódców – Naczelnika i Przewodniczącego ZHP. Nową Naczelniczką ZHP została hm. Anna Nowosad, a po raz kolejny zaufaniem obdarzony został hm. Dariusz Supeł. To właśnie oni pokierują dalszymi pracami Związku i zarządzać nim będą aż do 2021 roku.

Kolejnego dnia wybrano członków Głównej Kwatery, Rady Naczelnej, Naczelnego Sądu Harcerskiego oraz Centralnej Komisji Rewizyjnej, w których zasiadają również przedstawiciele Chorągwi Opolskiej ZHP: hm. Jacek Kaflowski (Wiceprzewodniczący ZHP), hm. Artur Ośko (członek Rady Naczelnej) i hm. Marek Klimowski (członek Centralnej Komisji Rewizyjnej).

Dodatkowo swoją decyzją Zjazd przyjął ponad 15 uchwał. Najważniejsze z nich to te mówiące o 60-leciu Nieprzetartego Szlaku, ochronie tożsamości, a także uchwała dotycząca nieruchomości w ZHP i działalności gospodarczej.

I choć Zjazd dobiegł końca, wnioski zostały wysnute, a decyzje podjęte, zjazdowe przemyślenia będą towarzyszyć nam przez kolejne 4 lata. Nadszedł czas na działanie. Liczymy na to, że nowa jakość w ZHP pomoże nam tworzyć nowoczesne, dobre harcerstwo, rozwijające się dynamicznie i wychowujące w duchu tradycyjnych wartości.

Zapraszamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z efektami prac delegatów, które zostały przedstawione na stronach zjazd.zhp.pl, YouTube ZHP360 oraz zjazdowym wydarzeniu.

Dodaj komentarz