Mamy przedstawiciela w Radzie Naczelnej ZHP

Mamy przedstawiciela w Radzie Naczelnej ZHP

Od czwartku w Warszawie trwa 40. Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestniczy w nim ponad 200 instruktorów z całej Polski celem podsumowania działań mijającej kadencji oraz dokonania wyboru nowych władz naczelnych, które przez kolejne cztery lata poprowadzą ZHP. Dzisiaj decyzją Zjazdu na jednego z członków Rady Naczelnej ZHP został wybrany instruktor naszego hufca, harcmistrz Artur Ośko. Będzie w niej reprezentował Chorągiew Opolską ZHP.

Hm. Artur Ośko jest obecnie zastępcą komendanta hufca ds. pracy z kadrą i programu. W latach 2010-2016 pełnił funkcję komendanta Chorągwi Opolskiej ZHP. Od wielu lat silnie związany z kształceniem kadry w ZHP. Był organizatorem kursów instruktorskich na wszystkich szczeblach organizacji. Aktualnie pracuje nad zimową akcją szkoleniową Hufca Kędzierzyn-Koźle, na której będzie komendantem kursu przewodnikowskiego i kursu drużynowych harcerskich. Posiada Srebrną Odznakę Kadry Kształcącej. Dawniej był członkiem kadry kursów w Szkole Harcerstwa Starszego “Perkoz” oraz w Centralnej Szkole Instruktorskiej w Załęczu Wielkim. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem “Za Zasługi dla ZHP”.

©ZHP / fot. Piotr Rodzoch

Dodaj komentarz