Podsumowanie Zjazdu Sprawozdawczego Hufca

Podsumowanie Zjazdu Sprawozdawczego Hufca

25 listopada 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca. W Zjeździe wzięło udział 18 instruktorów i drużynowych z 29 uprawnionych do głosowania. Podczas wielogodzinnych dyskusji podsumowano dwa lata działalności Komendy i Komisji Rewizyjnej Hufca wybranych na Zjeździe Zwykłym Hufca (5 września 2015 roku). Podjęta została również uchwała o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom Komendy Hufca.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej i decyzją Zjazdu Hufca absolutorium otrzymali następujący instruktorzy Komendy Hufca:
– pwd. Tadeusz Witczak, wybrany przez Zjazd Zwykły Hufca na funkcję komendanta hufca, który pełni tę funkcję obecnie,
– hm. Elżbieta Pojasek-Ośko, wybrana przez Zjazd Zwykły Hufca na funkcję skarbniczki hufca, która pełni tę funkcję obecnie,
– phm. Patryk Wewior, wybrany przez Zjazd Zwykły Hufca na funkcję członka komendy hufca ds. promocji i informacji, który pełnił tę funkcję do dnia 2 listopada 2017 roku,
– pwd. Dominika Łotecka, która weszła w skład Komendy Hufca od dnia 3 września 2017 roku i obecnie pełni w niej funkcję członkini komendy hufca.

Absolutorium nie zostało udzielone następującym instruktorom:
– pwd. Borysowi Bartczakowi, wybranemu przez Zjazd Zwykły Hufca na funkcję zastępcy komendanta hufca ds. pracy z kadrą i kształcenia, który pełnił tę funkcję do dnia 22 maja 2016 roku,
– pwd. Alicji Iwon, wybranej przez Zjazd Zwykły Hufca na funkcję zastępczyni komendanta hufca ds. programowych, która pełniła tę funkcję do dnia 9 stycznia 2017 roku,
– hm. Arturowi Ośko, który wszedł w skład Komendy Hufca od dnia 22 maja 2016 roku i obecnie pełni w niej funkcję zastępcy komendanta hufca ds. pracy z kadrą i programu, przy czym – decyzją Zjazdu – druh zachował mandat członka komendy hufca i nadal będzie pełnił swoją funkcję.

Ponadto dyskutowano na temat zmiany liczebności bądź wyborach uzupełniających do Komendy Hufca. Wstrzymano się z decyzją w tym zakresie do czasu Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca, który zapowiedziano na początek przyszłego roku kalendarzowego.

Na Zjeździe był też czas na wyróżnienia. List Pochwalny Komendanta Hufca otrzymała druhna Dagmara Koziarska, szefowa Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Finezja”, która w trakcie ostatnich dwóch lat wykazała się dużym zaangażowaniem i prawdziwie instruktorską postawą, inicjując innowacyjne działania programowe Hufca oraz rozwijając specjalność ratowniczą wśród kędzierzyńsko-kozielskich drużyn.

Zjazd zakończył się iskierką w braterskim kręgu. Dziękujemy, że z nami byliście.

Dodaj komentarz