Zbiórka wyborcza rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP

W grudniu tego roku w Warszawie będzie miał miejsce XL Zjazd ZHP, na którym wybrany zostanie nowy Naczelnik i Przewodniczący ZHP.

W związku z powyższym Komenda Chorągwi Opolskiej ZHP uchwałą nr 7/2017 zwołała zbiórkę wyborczą rejonu hufców Chorągwi Opolskiej ZHP. Zbiórka odbędzie się 30 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Emilii Gierczak 8 w Nysie, gdzie instruktorzy z całego województwa wybiorą spośród siebie 3 delegatów, którzy wezmą udział w obradach XL Zjazdu ZHP. Czwartym i ostatnim delegatem naszej Chorągwi będzie Pełnomocnik Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej ZHP, phm. Grzegorz Krzyśków.

Poniżej publikujemy wszystkie dokumenty dotyczące zbiórki wyborczej. Zawierają one m.in. listę osób posiadających czynne prawo wyborcze, tzn. mogących wziąć udział w zbiórce z głosem decydującym. Przypominamy, że czynne prawo wyborcze przysługuje członkom ZHP pełniącym funkcję instruktorską na dowolnym szczeblu organizacji, posiadającym przydział służbowy do hufca oraz opłacone składki członkowskie.

Uchwała nr 7/2017 Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zwołania zbiórki wyborczej Chorągwi Opolskiej ZHP dla wyboru delegatów na XL Zjazd ZHP.
Rozkaz Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Chorągwi Opolskiej ZHP L.10/2017 z dnia 25 września 2017 r. z listą uczestników zbiórki z czynnym prawem wyborczym.
Harmonogram zbiórki wyborczej.