Konferencja instruktorska chorągwi za nami

Konferencja instruktorska chorągwi za nami

W dniach 24-26 marca na Górze Św. Anny wszyscy spoglądali w jednym kierunku. Na konferencji instruktorskiej spotkali się wówczas drużynowi i instruktorzy z różnych hufców Chorągwi Opolskiej ZHP, aby dyskutować o stanie i przyszłości opolskiego harcerstwa.

Celem spotkania było przeanalizowanie w większym gronie instruktorskich sytuacji i problemów, z którymi boryka się obecnie nasza chorągiew, wypracowanie pewnych rozwiązań, a tym samym wyznaczenie kierunków rozwoju na najbliższe lata. Kierunków, które mogłaby obrać wybrana w przyszłości komenda chorągwi.

W piątek i sobotę odbyły się trzy panele dyskusyjne: pierwszy dla drużynowych i przybocznych, czyli trzonu kadry wychowawczej naszej organizacji, drugi dla instruktorów wspierających drużynowych w ich codziennej służbie oraz trzeci dla doświadczonych instruktorów – podharcmistrzów i harcmistrzów. Każdy panel miał za zadanie wskazanie trudności w obszarze ich działania, co stanowiło podstawę do ogólnej dyskusji całej konferencji. Nikt nie spodziewał się, że będzie to łatwe. Nie obyło się bez gorzkich słów, lecz nie brakowało również nadziei na pozytywne zakończenie kilku problemów. Mimo nieraz naprawdę różnych zdań na temat proponowanych kierunków, wszyscy byli pewni, co do jednego – o Chorągiew Opolską należy walczyć.

Ponadto w niedzielę odbyło się spotkanie z delegatami chorągwi na 39. Nadzwyczajny Zjazd ZHP. Była to okazja dla każdego na przedstawienie swojego zdania, a następnie wypracowanie wspólnego stanowiska, które nasi delegaci będą reprezentować na kwietniowym zjeździe. Aby to zrobić, instruktorzy starali się odpowiedzieć na przedstawione im pytania pomocnicze dotyczące głównych propozycji zmian w Statucie ZHP, w tym Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

W konferencji uczestniczyło łącznie około 30 drużynowych i instruktorów, w tym 9 było z Hufca Kędzierzyn-Koźle.

Dodaj komentarz