Konferencja dot. składek harcerskich

Konferencja dot. składek harcerskich

Składki harcerskie to hasło, które niejednokrotnie spędza sen z powiek każdemu drużynowemu – jak je zebrać, ja wytłumaczyć rodzicom, po co w ogóle one są, i na co są przekazywane. W bieżącym roku harcerskim drużynowi stoją przed kolejnym zadaniem w tym temacie, gdyż zgodnie z Uchwałą nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień stawki składek harcerskich ulegną zmianie począwszy od IV kwartału 2017 r.

Aby ułatwić to zadanie, Rada Chorągwi Opolskiej ZHP organizuje dla kadry instruktorskiej hufców, a w szczególności dla drużynowych, konferencję „Nowe zasady współfinansowania w ZHP – czyli składki harcerskie po nowemu”. Odbędzie się ona 11 marca (sobota) w godz. 10-15 w opolskim ratuszu, siedzibie Urzędu Miasta Opole. Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jaka będzie wysokość składki i jak będzie ona dzielona, na co zostanie przeznaczona, a co najważniejsze – jak pracować ze składką w drużynie i z rodzicami. Szczegółowy program konferencji w załączniku.

Do 4 marca prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji bezpośrednio u komendanta hufca, pwd. Tadeusza Witczaka (e-mail, telefon), bądź na adres mailowy kedzierzynkozle@opolska.zhp.pl. Prosimy także o wybór preferowanych paneli dyskusyjnych – panelu głównego oraz rezerwowego na wypadek braku miejsc na tym pierwszym. Potrzebujemy tych informacji, aby wysłać zbiorowe zgłoszenie z naszego hufca. Poniżej przedstawiamy tematy i prowadzących poszczególnych dyskusji.

1. Ile powinna wynosić składka w Chorągwi Opolskiej ZHP? – hm. Marek Klimowski
2. Jak pracować w drużynie ze składką? Relacje z rodzicami – phm. Łukasz Czarnecki
3. Jak wspierać drużynowego w pracy ze składką? – hm. Marian Antonik

Dodaj komentarz