1% dla Hufca

Jak przekazać 1% dla Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle?

 

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji elektronicznej?

Wejdź na stronę internetową:

e-Deklaracje.gov.pl

gdzie krok po kroku wyjaśnione jest, w jaki sposób możemy złożyć deklaracje elektroniczną zeznania podatkowego. Każdy podatnik powinien jednak zadbać o to, aby posiadać najnowsze oprogramowanie na swoim komputerze, by bez przeszkód móc wysłać wypełniony PIT, bez potrzeby powtórnego wprowadzania danych.

Aby wypełnić formularz należy wybrać swój PIT (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38), a w razie problemów przeczytać instrukcję, która krok po kroku wyjaśnia, jak przebrnąć przez rubryki. Formularze te można wypełnić bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego, ponieważ plik zbiera dane autoryzujące.

Dzięki e-deklaracjom możemy w szybki oraz łatwy sposób rozliczyć swój 1% podatku, nie wychodząc z domu. Co więcej unikamy papierologii, stania w kolejkach po znaczek na poczcie i przepisywania całego druku po raz kolejny w przypadku pomyłki. Sam formularz wygląda identycznie, jak papierowy.

  1. Numer KRS
  2. 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
  3. Cel szczegółowy – nazwa jednostki
  4. Wyrażenie zgody na udostępnienie danych o podatniku dla OPP
  5. Kontaktowy adres e-mail

 

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle jest jednostką terenową podlegającą pod Chorągiew Opolską ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego.

 

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1% dla Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje Chorągiew Opolska ZHP w Krajowym Rejestrze Sadowym (czyli KRS 0000343254).

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizacje pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

 

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla Chorągwi Opolskiej ZHP i dalej dla Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% miedzy kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

 

Co zrobić, aby przekazać swój 1% podatku dla jednostki podlegającej pod hufiec?

Aby przekazać 1% podatku dochodowego dla podstawowej jednostki organizacyjnej hufca, należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę „cel szczegółowy”. Wpisanie samego numeru KRS sprawi, że przekazane pieniądze trafią do chorągwi, a nie do hufca, szczepu lub drużyny. Dlatego prosimy o wpisanie w rubryce konkretnego kodu odpowiadającego następującym jednostkom naszego hufca:

Hufiec Kędzierzyn-Koźle – Komenda Hufca
H. Kędzierzyn-Koźle, Leśne Elfy – 1 Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Leśne Elfy”
H. Kędzierzyn-Koźle, Brykające Tygryski – 3 Gromada Zuchowa „Brykające Tygryski”
H. Kędzierzyn-Koźle, Brygada RR – 4 Gromada Zuchowa „Brygada RR”
H. Kędzierzyn-Koźle, Impas – V Drużyna Harcerska „Impas”
H. Kędzierzyn-Koźle, Tropiciele Przygód – 6 Gromada Zuchowa „Tropiciele Przygód”
H. Kędzierzyn-Koźle, Enigma – 8 Drużyna Wędrownicza „Enigma”
H. Kędzierzyn-Koźle, Orion – 12 Drużyna Harcerska „Orion”
H. Kędzierzyn-Koźle, Fatum – 13 Drużyna Harcerzy Starszych „Fatum”
H. Kędzierzyn-Koźle, 16 GDH – 16 Grunwaldzka Drużyna Harcerska
H. Kędzierzyn-Koźle, Świst – 17 Drużyna Starszoharcerska „Świst”
H. Kędzierzyn-Koźle, Coma – XX Drużyna Wędrownicza „Coma”
H. Kędzierzyn-Koźle, Agamidae – 23 Drużyna Harcerska „Agamidae”
H. Kędzierzyn-Koźle, Ventum – 32 Drużyna Harcerzy Starszych „Ventum”
H. Kędzierzyn-Koźle, Grań – 232 Drużyna Wędrownicza „Grań”
H. Kędzierzyn-Koźle, HKR Finezja – Harcerski Klub Ratowniczy „Finezja”
H. Kędzierzyn-Koźle, Perfugium – III Szczep „Perfugium”
H. Kędzierzyn-Koźle, Zośka – VII Szczep Harcerski „Zośka”

 

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji papierowej?

Nic nie stoi na przeszkodzie! W Urzędzie Skarbowym znajdują się druki PIT, które można wziąć i wypełnić w sposób tradycyjny w domu.