1% dla Hufca

Jak przekazać 1% dla Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle?

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji elektronicznej?

Przedstawiamy instrukcję krok po kroku
(usługa e-PIT dostępna od 15 lutego 2019 roku)
 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT, który zostanie przygotowany przez Urząd Skarbowy.
 2. Uwierzytelnij się
  1. Wpisz swoje dane:
   1. PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
   2. kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
   3. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok
  2. lub użyj profilu zaufanego
 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.
 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  1. wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
  2. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  3. zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
 5. Jeśli chcesz zmienić OPP:
  1. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  2. wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
  3. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
  4. zatwierdź tę zmianę
 6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  1. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  2. nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
  3. zatwierdź tę zmianę
 7. zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane.

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Podstawowe informacje

Hufiec ZHP Kędzierzyn-Koźle jest jednostką terenową podlegającą pod Chorągiew Opolską ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku dochodowego.

Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1% dla Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje Chorągiew Opolska ZHP w Krajowym Rejestrze Sadowym (czyli KRS 0000343254).

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizacje pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę. (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38).

US przekazuje pieniądze dla Chorągwi Opolskiej ZHP i dalej dla Hufca ZHP Kędzierzyn-Koźle

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% miedzy kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

Co zrobić, aby przekazać swój 1% podatku dla jednostki podlegającej pod hufiec?

Aby przekazać 1% podatku dochodowego dla podstawowej jednostki organizacyjnej hufca, należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę „cel szczegółowy”. Wpisanie samego numeru KRS sprawi, że przekazane pieniądze trafią do chorągwi, a nie do hufca, szczepu lub drużyny. Dlatego prosimy o wpisanie w rubryce konkretnego kodu odpowiadającego następującym jednostkom naszego hufca:

Hufiec Kędzierzyn-Koźle – Komenda Hufca
H. Kędzierzyn-Koźle, Leśne Elfy – 1 Grunwaldzka Gromada Zuchowa „Leśne Elfy”
H. Kędzierzyn-Koźle, Brykające Tygryski – 3 Gromada Zuchowa „Brykające Tygryski”
H. Kędzierzyn-Koźle, Brygada RR – 4 Gromada Zuchowa „Brygada RR”
H. Kędzierzyn-Koźle, Mapeciątka – próbna Gromada Zuchowa “Mapeciątka”
H. Kędzierzyn-Koźle, Impas – V Drużyna Harcerska „Impas”
H. Kędzierzyn-Koźle, Orion – 12 Drużyna Harcerska „Orion”
H. Kędzierzyn-Koźle, 16GDH – 16 Grunwaldzka Drużyna Harcerska
H. Kędzierzyn-Koźle, Agamidae – 23 Drużyna Harcerska „Agamidae”
H. Kędzierzyn-Koźle, Bracia Ognia – 7 próbna Samodzielna Drużyna Harcerska “Bracia Ognia”
H. Kędzierzyn-Koźle, Czarne Diabły – 17 Drużyna Starszoharcerska „Czarne Diabły”
H. Kędzierzyn-Koźle, Ventum – 32 Drużyna Harcerzy Starszych „Ventum”
H. Kędzierzyn-Koźle, Enigma – 8 Drużyna Wędrownicza “Enigma”
H. Kędzierzyn-Koźle, Grań – 232 Drużyna Wędrownicza „Grań”
H. Kędzierzyn-Koźle, HKR Finezja – Harcerski Klub Ratowniczy „Finezja”
H. Kędzierzyn-Koźle, Perfugium – III Szczep „Perfugium”
H. Kędzierzyn-Koźle, Zośka – VII Szczep Harcerski „Zośka”

Chcesz rozliczyć podatek PIT w wersji papierowej?

Nic nie stoi na przeszkodzie! W Urzędzie Skarbowym znajdują się druki PIT, które można wziąć i wypełnić w sposób tradycyjny w domu.