Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Iwona Kozioł – przewodnicząca KSI,
hm. Elżbieta Pojasek-Ośko,
phm. Monika Gąsior,
hm. Piotr Łeśko.

Kontakt: ksi@kedzierzynkozle.zhp.pl

System Stopni Instruktorskich obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich:
Opiekunem próby może być:
a) na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz,
b) na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz*, który spełnia łącznie następujące warunki:
– uzyskał zgodę właściwej KSI,
– ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,
– ma otwartą próbę harcmistrzowską,
– jako opiekun przeprowadził i zamknął z wynikiem pozytywnym co najmniej jedną próbę przewodnikowską,
c) na stopień harcmistrza – harcmistrz.
Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.


W związku z tym prezentujemy poniżej listę instruktorów hufca – potencjalnych opiekunów prób instruktorskich. Pamiętaj, żeby dowiedzieć się wcześniej, czy dany instruktor jest chętny podjęcia się roli opiekuna i czy ma zaliczoną służbę instruktorską za poprzedni rok harcerski.
– hm. Joanna Czarnecka
– hm. Grzegorz Gąsior
– phm. Monika Gąsior
– phm. Grzegorz Kosakowski
– hm. Iwona Kozioł
– hm. Piotr Łeśko
– hm. Artur Ośko
– hm. Józef Pajor
– hm. Elżbieta Pojasek-Ośko
– phm. Patryk Wewior
– phm. Filip Żydek