Obóz III Szczepu „Perfugium”

Termin: 17-30 lipca 2017 roku
Miejsce: Harcerska Baza Obozowa Hufca ZHP Wrocław w Krzeczkowie – strona internetowa bazy
Uczestnicy: harcerze i harcerze starsi (dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat) zrzeszeni w drużynach III Szczepu „Perfugium”

Odpłatność Informacja
920 zł cena dla członków ZHP z wpisem w Ewidencji ZHP zgłoszonych do 15.03.2017 r. pod warunkiem wpłacenia bezzwrotnej zaliczki 250 zł
980 zł cena dla członków ZHP zgłoszonych po 15.03.2017 r.
1020 zł cena dla osób niezrzeszonych, tzn. nie figurujących w systemie Ewidencji ZHP

Kontakt
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do rozmowy z drużynowymi lub do kontaktu z komendantką szczepu, pwd. Alicją Iwon – e-mail alicja.iwon@zhp.net.pl, tel. 796-255-506.